Indledning

Online salg af varer fra udlandet til norske forbrugere er blevet stadig mere populært i de seneste år. Men med den stigende e-handel er der også opstået en udfordring med momssvindel og unddragelse af afgifter. I mange tilfælde har udenlandske virksomheder, der sælger varer til norske forbrugere, ikke betalt den korrekte merværdiafgift (moms) til de norske myndigheder. Dette har ført til store tab af indtægter for de norske myndigheder, og har skabt en ufordelagtig konkurrencesituation for norske virksomheder, der beskæftiger sig med online handel.

For at løse dette problem har den norske regering indført den frivillige ordning for omvendt afgiftspligt ved indførsel af varer til Norge, også kendt som VOEC-ordningen. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad VOEC-ordningen indebærer, hvordan den fungerer, og hvilke konsekvenser den kan have for erhvervslivet og forbrugerne i Norge.

Baggrund

Merværdiafgift er en afgift, der opkræves på salg af varer og tjenesteydelser i Norge. Hovedreglen er, at den, der sælger en vare eller tjenesteydelse, skal betale moms til staten. For varer, der importeres til Norge, skal der normalt også betales moms. Dette gælder både for erhvervsdrivende og private, der importerer varer til Norge.

Men med den stigende e-handel er det blevet udfordrende at opkræve moms på varer, der sælges online fra udlandet til norske forbrugere. Det har været vanskeligt at kontrollere, om alle aktører overholder reglerne, og der har været en høj risiko for momssvindel og unddragelse af afgifter. Dette har ført til, at norske myndigheder har mistet store summer i manglende moms, samtidig med at norske erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med online salg, har haft en konkurrenceulempe i forhold til udenlandske aktører, der ikke betaler moms.

For at modvirke dette problem indførte norske myndigheder i 2020 den frivillige VOEC-ordning.

Hvad er VOEC-ordningen?

VOEC står for “Voluntary Online Sales Scheme for Cross-border Trade”. Det er en frivillig ordning, der gælder for udenlandske erhvervsdrivende, som sælger varer online til norske forbrugere. Ordningen gælder kun for varer, der har en værdi under 3000 norske kroner.

Hvis en udenlandsk erhvervsdrivende vælger at deltage i VOEC-ordningen, vil de blive registreret i det norske momsregister og få tildelt et norsk VOEC-nummer. Når de har et VOEC-nummer, kan de beregne og betale moms til de norske myndigheder, når de sælger varer til norske forbrugere.

Det betyder, at den udenlandske erhvervsdrivende vil betale moms på samme måde som norske virksomheder, når de sælger varer til norske forbrugere. Dette sikrer, at der ikke er nogen uretfærdig konkurrence, og at de norske myndigheder får den korrekte momsindtægt.

VOEC-ordningen er frivillig, og udenlandske erhvervsdrivende kan fortsætte med at sælge varer til norske forbrugere uden at deltage i ordningen. I så fald vil den norske moms blive opkrævet fra køberen ved indførslen af varerne, og det vil være op til køberen at betale moms til de norske myndigheder.

Hvordan fungerer VOEC-ordningen?

For at deltage i VOEC-ordningen skal en udenlandsk erhvervsdrivende ansøge om et VOEC-nummer hos det norske skattevæsen. Når nummeret er blevet tildelt, skal den udenlandske erhvervsdrivende oplyse sit VOEC-nummer på fakturaen til den norske kunde.

Når den norske kunde køber en vare fra en udenlandsk erhvervsdrivende, der deltager i VOEC-ordningen, vil momsen blive beregnet og opkrævet af den udenlandske erhvervsdrivende. Den udenlandske erhvervsdrivende vil derefter rapportere og betale momsen til de norske myndigheder via et elektronisk system. De vil også indsende en rapport til de norske myndigheder om deres salg til norske forbrugere.

For norske forbrugere betyder VOEC-ordningen, at de ikke længere skal betale moms ved indførslen af varerne, når de køber fra udenlandske erhvervsdrivende, der deltager i VOEC-ordningen. Momsen vil allerede være inkluderet i prisen, og der vil ikke være nogen yderligere omkostninger.

Konsekvenser af VOEC-ordningen

VOEC-ordningen har en række konsekvenser for både udenlandske erhvervsdrivende og norske forbrugere.

For udenlandske erhvervsdrivende, der ønsker at sælge varer online til norske forbrugere, kan VOEC-ordningen være en fordel. Det gør det lettere for dem at overholde momskravene i Norge og sikrer, at de ikke har en konkurrenceulempe i forhold til norske virksomheder. Det kan også øge tilliden til deres virksomhed blandt norske forbrugere, da de nu betaler moms på samme måde som norske virksomheder.

For norske forbrugere betyder VOEC-ordningen, at de ikke længere skal bekymre sig om at skulle betale moms ved indførsel af varer fra udenlandske erhvervsdrivende, der deltager i VOEC-ordningen. Dette kan gøre det mere attraktivt for dem at købe fra udenlandske virksomheder, da de nu ikke længere skal betale moms og eventuelle gebyrer ved importen af varerne.

For de norske myndigheder kan VOEC-ordningen give en mere effektiv og sikker måde at opkræve moms på fra udenlandske erhvervsdrivende, der sælger til norske forbrugere. Det kan også give større kontrol med momsinntægterne og bekæmpe momssvig og -unddragelse.

Konklusion

VOEC-ordningen er en ny måde at opkræve moms på fra udenlandske erhvervsdrivende, der sælger varer til norske forbrugere. Det betyder, at udenlandske erhvervsdrivende nu kan betale moms på samme måde som norske virksomheder, når de sælger til norske forbrugere. For norske forbrugere betyder det, at de ikke længere skal betale moms ved indførsel af varerne, når de køber fra udenlandske virksomheder, der deltager i VOEC-ordningen.

Det er vigtigt for udenlandske erhvervsdrivende, der ønsker at sælge varer til norske forbrugere, at de undersøger, om de skal deltage i VOEC-ordningen. Hvis de deltager, kan det gøre det lettere for dem at overholde momskravene i Norge og sikre, at de ikke har en konkurrenceulempe i forhold til norske virksomheder. Det kan også øge tilliden til deres virksomhed blandt norske forbrugere.

VOEC-ordningen er et positivt skridt mod en mere effektiv og sikker måde at opkræve moms fra udenlandske erhvervsdrivende, der sælger til norske forbrugere. Det kan bidrage til at bekæmpe momssvig og -unddragelse og øge kontrol med momsinntægterne.

VOEC og Compack

Når du har registreret dig og har modtaget dit VOEC nummer, så sender du det til Compack. Vi sørge for at alle dine pakker til Norge der opfylder betingelserne i forhold til værdi bliver sendt som en VOEC forsendelse. Hvis din ordre har en større værdi end VOEC ordningen giver mulighed for at sende, laver vi automatisk forsendelsen om til en almindelig pakke med almindelig toldbehandling.